Kontakt

Mail: krusnohorskahrebenovka@email.cz
Adresa:
Jan Bělohlávek
Politických vězňů 1111
438 01 Žatec
Krušnohorská hřebenovka z. s.
Spolek je zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 12358
Identifikační číslo: 08483060
Číslo účtu: 231822538/0600

logo spolku