O nás

V sobotu 1. června 2019 Jan Bělohlávek, Ing. Radek Hrdlička a Radek Bělohlávek v restauraci Pod rozhlednou na Děčínském Sněžníku slavnostně založili spolek Krušnohorská hřebenovka z. s. Na Děčínský Sněžník přišli z Děčína po trase staré Hřebenové cesty (Kammweg). Hlavním cílem tohoto spolku je popsat krušnohorskou část trasy této hřebenovky v chystaném průvodci.

Jan Bělohlávek a Ing. Radek Hrdlička
Jan Bělohlávek a Ing. Radek Hrdlička

Založení spolku předcházel nákup dobových map a průvodců, vytyčení trasy Hřebenové cesty v současných mapách a několik průzkumných výprav na místa, kde již cesty nejsou vyznačené. Nejvýznamnější z těchto výprav se uskutečnila v polovině dubna 2019 z bývalé obce Nová Ves nad Kraslicemi do Horní Blatné s hledáním zaniklých cest u Přebuzského vřesoviště, bývalé obce Jelení a v úseku od Hraniční hory ke Kravské cestě u Horní Blatné. Po založení spolku proběhly další průzkumy mezi Horou Svatého Šebestiána a samotou Nový Dům. Následovalo rozdělení krušnohorské části Hřebenové cesty na denní úseky s ohledem na možnosti ubytování a maximální délku jednoho úseku 30 km.

Tuto část z Nakléřova na Vysoký Kámen v délce 180 km pak prošel Ing. Radek Hrdlička a částečně i Jan Bělohlávek v září 2019. Během této cesty se snažili držet původní trasy popsané v průvodci z roku 1907 mimo úseků, kde jsou cesty neschůdné z důvodu vybudování vodních děl Fláje a Přísečnice nebo u některých zaniklých obcí.  Od výběžku státní hranice u Horní Blatné pak pokračoval Ing. Radek Hrdlička trasou, která byla původně vyznačena červeným hřebenem jako vedlejší, ale v průvodci z roku 1932 je již popisována jako hlavní.

Zájem o historii starých cest v nás probudili Milan „Pekky“ Bouška a Milan „Fred“ Pištěk se svojí Vyvezenou výstavou Historické dálkové turistické trasy. Více inforformací na jejich stránkách: kammweg.cz a severnipolabi.cz

Další informace o historii turistiky najdete v knize: Umění putovat: Dějiny německých turistických spolků v českých zemích od Martina Pelce, kterou vydala Matice moravská v roce 2009.

Zajímavé informace najdete také na stránkách Arbeitsgemeinschaft Bömisches Erzgebirge:
https://www-user.tu-chemnitz.de/~tla/e_kammweg_de/index.html