Průvodce po Hřebenové cestě Krušné hory

Průvodce si můžete koupit v knihkupectví DDD v Chomutově v Ruské ulici 85 nebo v témže knihkupectví v Kadani na Mírovém náměstí 117 za cenu 199 Kč. Nebo si ho můžete objednat u nás na adrese krusnohorskahrebenovka@email.cz.
Cena jednoho průvodce je 199 Kč plus poštovné a balné 80 Kč.
Mailem pošlete doručovací adresu nebo pobočku Zásilkovny, kterou si můžete najít na adrese: https://www.zasilkovna.cz/pobocky
Na účet spolku Krušnohorská hřebenovka z. s. 231822538/0600 pošlete částku za průvodce plus poštovné a balné a do zprávy napište počet průvodců a svoje jméno a příjmení.

Titulní strana průvodce

Průvodce po historické trase Hřebenové cesty vznikal v uplynulých dvou letech. Konečné podobě předcházelo mnoho hodin studia historických map, překládání historických průvodců a uskutečnění několika průzkumných výprav za účelem hledání zanikajících i zaniklých cest původní trasy. Sami jsme celou trasu prošli, a proto mohou případné zájemce lépe v průvodci navigovat po orientačně náročných úsecích tak, aby bylo možné, vyjma zatopených úseků, celou trasu Hřebenové cesty projít v původní stopě. U orientačně náročných a hůře schůdných úseků jsou vždy uvedeny alternativy pro případ, že by si turista na tyto úseky netroufl. Součástí průvodce je i deset podrobnějších mapek úseků, kde by teoreticky mohlo dojít k horší orientaci.

Část textu průvodce:

Hřebenová cesta z Jelení do Rolavy měla ještě jednu variantu. Chceme-li ji použít, odbočíme v Jelení 100 m za cyklistickým rozcestníkem Jelení – rozc. (860 m) vlevo na starou neznačenou cestu přes horskou louku, po rozpadlém můstku (2020) opatrně přejdeme nebo raději překročíme Černou vodu a stoupáme k lesu. Jakmile vstoupíme do lesa, tak se cesta rozdvojuje a my se vydáme vpravo po cestě širší. Po této cestě jdeme necelých 700 m, až narazíme na zpevněnou lesní cestu, po které pokračujeme vpravo po ČTZ. Po 300 m přicházíme k rozcestníku U velkého močálu (922 m). Procházíme odlehlou krajinou v blízkosti NPR Rolavská vrchoviště a scházíme do údolí Jeleního potoka, od kterého stoupáme pod vrchol Rolavského vrchu (950 m). Přicházíme k prostornému dřevěnému přístřešku, vhodnému k nouzovému noclehu, kde ČTZ opustíme. Přímo před přístřeškem odbočíme vlevo a scházíme po louce podél ohradníku. Před námi se otevřou výhledy na pastviny, horské louky a zbylé domy Rolavy. I zde můžeme pozorovat stopy po osídlení této odlehlé části Krušných hor. V dálce uvidíme místo, kde říčka Rolava opouští u mostku silnici a přibližně tímto směrem se mírně stáčíme vlevo. Těsně před silničním mostkem Rolavu překonáme a u mostku se na silnici napojíme na ZTZ. Nejprve se můžeme vydat vpravo, chceme-li si prohlédnout bývalou obec Rolava, a dojdeme k místu, kam bychom přišli, pokud bychom šli původní trasou Hřebenové cesty.